MARKOWA

MARKOWA

Klasyfikacja PKWiU: 24.30.11-50.20
Norma: PN-C-81914
Posiada Atest PZH

ZASTOSOWANIE
Farbę emulsyjną wewnętrzną stosuje się do malowania przedmiotów niemetalowych, obiektów budowlanych, betonu, tynku drewna itp. wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, użytkowych oraz przemysłowych.

CHARAKTERYSTYKA
Farba emulsyjna wewnętrzna MARKOWA jest mieszaniną dyspersji wodnej polioctanu, akrylu, pigmentów i wypełniaczy z dodatkiem zmiękczaczy oraz środków zwilżających i stabilizujących. Charakteryzuje się większym kryciem niż MARKOWA CLASIC.

SPOSÓB STOSOWANIA
Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać w opakowaniu, w Przypadku zgęstnienia rozcieńczyć wodą. Nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem w odstępach 2-4 godzin. Do pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2-krotne nakładanie. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą pitną w stosunku 1:1. Świeże tynki malować po okresie 3-4 tygodni. Powłoki farb klejowych dokładnie usunąć i zmyć wodą, przy renowacji powłok emulsyjnych ściany zmyć i spłukać wodą. Zaleca się stosowanie środków myjących.

WYDAJNOŚĆ: do 10 m²/1 litra przy jednokrotnym malowaniu
OKRES GWARANCJI: 24 miesiące od daty produkcji
OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe –; 1 l; 3 l ; 5 l ; 10 l ; 20 l
WSKAZÓWKI : Przechowywać w temp. +5 do +30ºC w szczelnie zamkniętym pojemniku