BEJCA

BEJCA

PKWiU 20.30.12.0

Posiada atest PZH

Norma : PN-C 81801

 

ZASTOSOWANIE:

BEJCA NITRO przeznaczony jest do przemysłowego barwienia drewnianych i drewnopochodnych elementów mebli, zabudowy i wyposażenia wnętrz pomieszczeń. Nadaje się zarówno do drewna liściastego i iglastego.

 

CHARAKTERYSTYKA:

BEJCA NITRO produkowana jest bazie roztworu nitrocelulozy w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem żywicy oraz barwników. Nadaje drewnu rustykalny efekt, podkreśla i wzmacnia rysunek słojów. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia, bardzo dobrą rozlewnością, jednorodnością zabarwionych powierzchni oraz wysoką odpornością na działanie światła (wewnątrz pomieszczeń).

 

 

WŁAŚCIWOŚCI:

 

PARAMETR

NORMA

WARTOŚĆ

Lepkość, kubek FORDA ø4, s

PN-C-81701:1997

15-20

Gęstość, g/cm3

PN-EN ISO 2811-1:2016

0,85-0,95

Czas wysychania (temp. 20±20C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%),

PN-C-81519:1979

15min

 

 

Karta produktu
Poleć znajomemu

Zapytaj o produkt

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed użyciem BEJCE NITRO należy dokładnie wymieszać, do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny. Nanosi się pędzlem, natryskiem, przez polewanie, zanurzanie lub specjalnie do tego przeznaczonymi gąbkami. Powierzchnie przeznaczone do barwienia powinny być suche, czyste, wyszlifowane i odpylone, wolne od żywicznych plam. Wybarwione powierzchnie należy pokryć lakierem nawierzchniowym rozpuszczalnikowym lub akrylowym zgodnie z instrukcją jego stosowania. Pod lakier chemoutwardzalny należy zastosować podkład nitrocelulozowy, zapobiega to zmianie uzyskanej barwy.

 

WYDAJNOŚĆ: do 14m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące

OPAKOWANIA:  1l, 5l

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne: ksylen, octan butylu, octan etylu, metoksypropanol Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki oraz scenariuszami narażeń. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od ognia i źródeł ciepła. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Po zakończonej pracy pomieszczenia intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie można je użytkować. Chronić przed dziećmi .

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.

 

Poleć znajomemu

Imię i Nazwisko *
E-mail * Wpisz adres e-mail osoby, której chcesz polecić wybrany produkt
Telefon  Wpisz swój numer telefonu.
Treść 
Przepisz kod *

CAPTCHA ImageRefresh Image

 
Chemstal

KONTAKT

ul. Wiśniowa 15
39-200 Dębica

chemstal@chemstal.pl

tel.: +48 (14) 676 00 05
tel.: +48 (14) 676 07 23