NITROLUX

NITROLUX

PKWiU 20.30.12.0

Posiada atest PZH

Norma : PN-C 81605:1997, Rodzaj I

 

ZASTOSOWANIE:

NITROLUX przeznaczony jest do przemysłowego malowania przedmiotów drewnianych, płyt wiórowych, płyt meblarskich z naturalną okleiną drewna i sklejek, elementów wyposażenia wnętrz oraz elementów metalowych uprzednio zagruntowanych farbą antykorozyjną.

 

CHARAKTERYSTYKA:

NITROLUX produkowany jest na bazie roztworu nitrocelulozy, żywicy alkidowej, pigmentów oraz dodatków w rozpuszczalnikach organicznych. Powłoki charakteryzują się krótkim czasem schnięcia, wysokim połyskiem, bardzo dobrą rozlewnością, jednorodnością wymalowań. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Wyrób w kolorze białym oraz czarnym dostępny jest także w wersji matowej (inne kolory tylko pod zamówienie).

 

 

WŁAŚCIWOŚCI:

 

PARAMETR

NORMA

WARTOŚĆ

Lepkość, kubek FORDA ø4, s

PN-C-81701:1997

140-240

Gęstość, g/cm3

PN-EN ISO 2811-1:2016

1,0-1,2

Czas wysychania (temp. 20±20C, wilgotność wzgl. Powietrza 55±5%), 1 stop.

4 stop.

6 stop.

PN-C-81519:1979

 

15min

30min

45min

Twardość, PERSOZA, co najmniej

PN-EN ISO 1522:2008

0,3

Roztarcie, µm , najwyżej

PN-EN ISO 1524

30

Połysk, przy kącie 600

emalia z połyskiem

emalia matowa

PN- EN ISO 2813:2001

 

powyżej 55

poniżej 10

Elastyczność, mm, najwyżej

PN-EN ISO 1519:2002

5

Zawartość substancji lotnych, najwyżej

PN-EN ISO11890-1:2008

70

 

Karta produktu
kolorystyka
            

Prezentowane kolory należy traktować poglądowo i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji

Poleć znajomemu

Zapytaj o produkt

SPOSÓB STOSOWANIA:

Przed użyciem emalię należy dokładnie wymieszać, do momentu uzyskania jednorodnej mieszaniny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, wyszlifowane i odpylone, wolne od żywicznych plam ( drewno), zabezpieczone antykorozyjnie (metal). Stare powłoki przeszlifować ( w sytuacji gdy są dobrze związane z podłożem) lub usunąć w całości ( w przypadku luźnych powłok). W celu zmniejszenia zużycia farby oraz wyrównania powłoki drewna zaleca się stosowanie farby podkładowej NITROLUX PODKŁAD. Nanosić pędzlem, natryskiem, wałkiem rozcieńczając emalię do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów nitrocelulozowych (zaleca się stosowanie rozpuszczalnika NITRO produkcji F.F.L.i K. „CHEMSTAL” Sp. z o.o.) - max. do 10% lub przez zanurzenie ( przy tej metodzie należy skonsultować się z producentem). Wymalowania wykonywać w temperaturze powyżej 150C oraz wilgotności względnej poniżej 80%. W celu uzyskania najlepszych efektów dekoracyjnych i ochronnych zaleca się nakładanie 2-3 warstw emalii (zaleca się szlifowanie międzywarstwowe).

 

WYDAJNOŚ: do 10m²/l przy jednokrotnym malowaniu

OKRES GWARANCJI: 24 miesiące

OPAKOWANIA:  1l, 5l, 10l, 20l.

WSKAZÓWKI BHP i P.POŻ: Wyrób zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne: ksylen, toluen, octan butylu, octan etylu, izobutanol. Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą charakterystyki oraz scenariuszami narażeń. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od ognia i źródeł ciepła. W pomieszczeniach zamkniętych stosować tylko przy sprawnej wentylacji. Po zakończonej pracy pomieszczenia intensywnie wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie można je użytkować. Chronić przed dziećmi .

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT: Temperatura przechowywania od +5°C do +25°C.

 

Poleć znajomemu

Imię i Nazwisko *
E-mail * Wpisz adres e-mail osoby, której chcesz polecić wybrany produkt
Telefon  Wpisz swój numer telefonu.
Treść 
Przepisz kod *

CAPTCHA ImageRefresh Image

 
Chemstal

KONTAKT

ul. Wiśniowa 15
39-200 Dębica

chemstal@chemstal.pl

tel.: +48 (14) 676 00 05
tel.: +48 (14) 676 07 23